Danh sách các sản phẩm đã đăng ký truy xuất nguồn gốc
sầu riêng
STIN: 2640000130024
GTIN: sr01

Thương hiệu

cong ty tnhh song long gia lai

Đóng gói

thùng

Loại

Số lượng

Đơn vị tính

Kg

Gà đen bà mai
STIN: 0010001910062
GTIN:

Thương hiệu

Đào Thị Mai

Đóng gói

Loại

Số lượng

Đơn vị tính

Chiếc

Gà ri bà mai
STIN: 0010001910055
GTIN:

Thương hiệu

Đào Thị Mai

Đóng gói

Loại

Số lượng

Đơn vị tính

Con

Hmong ong binh
STIN: 0010001220031
GTIN:

Thương hiệu

Lê Đình Bình

Đóng gói

Loại

Số lượng

Đơn vị tính

Con

đậu xanh
STIN: 0620000170017
GTIN:

Thương hiệu

btfarm

Đóng gói

túi 1kg

Loại

Số lượng

Đơn vị tính

Kg

Thịt heo
STIN: 0790000170031
GTIN:

Thương hiệu

TEST

Đóng gói

Loại

Số lượng

Đơn vị tính

Kg

Ổi
STIN: 0790000170024
GTIN:

Thương hiệu

TEST

Đóng gói

Túi 1 kg

Loại

Số lượng

Đơn vị tính

Kg

Cam
STIN: 0790000170017
GTIN:

Thương hiệu

TEST

Đóng gói

Gói 1 kg

Loại

Số lượng

Đơn vị tính

Kg

sâu
STIN: 0790000240031
GTIN: SR07

Thương hiệu

Dương Đồng

Đóng gói

Thùng cac-ton

Loại

Số lượng

Đơn vị tính

Kg

Sầu riêng07
STIN: 0790000240024
GTIN: SR07

Thương hiệu

Dương Đồng

Đóng gói

Thùng cac-ton

Loại

Số lượng

Đơn vị tính

Kg

Sầu riêng
STIN: 0790000240017
GTIN: SR07

Thương hiệu

Dương Đồng

Đóng gói

Thùng cac-ton

Loại

Số lượng

Đơn vị tính

Kg

Vải Thiều
STIN: 0400000150079
GTIN:

Thương hiệu

Thiện Nhân

Đóng gói

Loại

Số lượng

Đơn vị tính

Kg

Bắp cải
STIN: 2340000120024
GTIN: -

Thương hiệu

NgôThị Diệu Linh

Đóng gói

Loại

Số lượng

Đơn vị tính

Ki-lô-gam

Cỏ Bò VA06
STIN: 1870000150048
GTIN:

Thương hiệu

HTX Nông Trại Xanh Ba Vì

Đóng gói

Loại

Số lượng

Đơn vị tính

Kg

Bò giống
STIN: 1870000150031
GTIN:

Thương hiệu

HTX Nông Trại Xanh Ba Vì

Đóng gói

Loại

Số lượng

Đơn vị tính

Con

Sữa Bò
STIN: 1870000150024
GTIN:

Thương hiệu

HTX Quýt Hồng Lai Vung

Đóng gói

Loại

Số lượng

Đơn vị tính

Lít

Sữa tươi tiệt trùng
STIN: 6010000100079
GTIN: -

Thương hiệu

Thanh Thủy

Đóng gói

Hộp

Loại

Số lượng

Đơn vị tính

Lít

Sữa tươi
STIN: 6010000100062
GTIN: -

Thương hiệu

Đông Yên

Đóng gói

Can

Loại

Số lượng

Đơn vị tính

Lít

Bạc hà
STIN: 1800000120024
GTIN: 02

Thương hiệu

HTX Dịch Vụ Nông Nghiệp Kiến Bình

Đóng gói

0.5kg

Loại

Số lượng

Đơn vị tính

Kg

Khoai mỡ
STIN: 1800000120017
GTIN: 01

Thương hiệu

HTX Dịch Vụ Nông Nghiệp Kiến Bình

Đóng gói

0.5kg

Loại

Số lượng

Đơn vị tính

Kg